[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Bovenstaand een voorbeeld in de kraamzorg waarbij standaard een absoluut minimum aan bezetting wordt ingeroosterd in de kernschil via het rooster, de 2e schil wordt gevormd door kraamverzorgenden die enige tijd kunnen wachten op werk, de buitenste schil wordt gevormd door een flexschil met kraamverzorgenden die alleen ingezet wordt als daar werk voor is. Hiermee wordt onzichtbare overcapaciteit, en dus leegloop, voorkomen.

Het nauwkeurig samenstellen van de personele capaciteit leidt tot besparingen

Goes Consult
organisatie advies
  

Het samenstellen van de personele capaciteit en de invoering van capaciteitsplanning vormen een belangrijke eerste voorwaarde voor het efficient inzetten van personeel. Bijvoorbeeld de verhouding vast en flexibel personeel, soorten aanstelling, omvang van de contracten en het instellen van specifieke functies en diensten maken een goede afstemming met de zorgvraag mogelijk. Variabelen die de zorgvraag bepalen dienen meetbaar en waar mogelijk stuurbaar gemaakt te worden.


Met goede capaciteitsplanning verandert het karakter van de planning

van reactief naar proactief.

Het plannen van de personele capaciteit