[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Page 1]
[Opgeven voor een vrijblijvende RankSys demo]

Structuur in meningen over prioriteiten: ranken in drie minuten per prioriteitsvraag, transparante meningsvorming en verkrijg snel draagvlak, eerlijk en objectief.
Verkrijg statistische verbanden tussen groepen respondenten en onderwerpen en ga in gesprek.

Klik hier voor deelname aan een demo van RankSys, u ontvangt direct een uitnodiging!

NIEUW! PaaS, Ranken in de cloud, met uw smartphone/tablet/pc.

object/positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bibliotheek
6
1
 
 
 
 
1
 
2
 
Peuterspeelzalen
1
2
3
1
1
1
 
1
 
 
Jongerenwerk
2
1
1
2
1
1
1
 
1
 
Maatschappelijke zorg
 
1
2
2
 
2
1
 
2
 
Activiteiten gericht op ouderen
 
 
2
3
1
 
1
2
1
 
sport
1
 
1
 
2
2
2
2
 
 
Culturele activiteiten
 
1
 
 
2
1
3
2
1
 
Onderwijsactiviteiten
 
2
 
 
2
1
1
 
2
2
Activiteiten gericht op jongeren
 
1
1
2
 
 
0
3
 
3
Toerisme en cultureel erfgoed
 
1
 
 
1
2
 
 
1
5

  

In het bovenstaande voorbeeld is bij een politieke partij aan 10 leden gevraagd bezuinigingsonderwerpen in een rangorde te plaatsen met als vraag: op welke onderwerpen mag niét bezuiningd worden in een gemeente. De 10 deelnemers hebben blokjes met de bezuinigingsonderwerpen individueel geschoven. Zo hebben 6 deelnemers de Bibliotheek op de eerste plaats geplaatst. Onderwerpen zijn geclusterd op basis van overeenstemming over de posities in de ranking. Dit is het geel gearceerde gebied. Zo zijn 70% (7 van de 10) van de deelnemers dat de Bibliotheek op plaats 1 en 2 staat. Voor peuterspeelzalen is dit 60%. Jongerenwerk is controversieel. Veel deelnemers dragen bij aan het draagvlak voor keuzes. Doel: middels een gesprek over de herkenbaarheid van de resultaten een verantwoorde prioriteitskeuze te maken met draagvlak.

RankSys kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor onderzoek onder meningsvorming van congresdeelnemers (mening meten voor, en aan het einde van het congres), prioriteren van de projecten in portfolio, ten behoeve van de besluitvorming door een OR/MR, een clientenraadpleging, een burgerraadpleging door gemeenten, programmavorming bij politieke partijen, bij patiënten evaluaties, bij prioritering in een projectenportfolio. Of bij bedrijven voor onderzoek naar de prioriteiten van klanten of bij projectfinanciering voor potentiele investeerders, prioriteiten bij de ontwikkling van (updates) van software, of bij de keuze voor nieuwe functionaliteit.

Omdat RankSys een cloud-dienst is, zijn er geen kosten voor infrastructuur. Ranksys kan eenmalig, of in abonnementsvorm worden afgenomen.

Werkwijze: respondenten (tot 10.000) loggen in op rankys.nl en worden bij een prioriteitsvraag gevraagd onderwerpen in hun prioriteitsvolgorde te schuiven met smartphone of pc. Daarna sturen ze hun individuele ranking op. Individuele rankingen worden in een collectieve rangorde geplaatst waarbij de onderwerpen in een strooidiagram gegroepeerd zijn (geel gearceerd) naar overeenkomstige ranking. Voor een voorbeeld, zie het onderstaande voorbeeld. Statistische verbanden tussen groepen van respondenten en onderwerpen worden ook onderbouwd in een uitgebreid rapport.

Goes Consult
organisatie advies
  

RankSys: Prioriteren as a Service (PaaS)