[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Langer, gezond, productief en met plezier doorwerken.

Goes Consult
organisatie advies
  

Aandacht voor sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid neemt toe. Optimisme inspireert, stimuleert creativiteit en ondernemerschap en creeert een gezonde werksfeer. Sociale innovatie als drijvende kracht maakt het verschil. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Duurzaam ondernemen wordt een bepalende randvoorwaarde om attractief te blijven op een verkrappende arbeidsmarkt. Er is straks meer werk te doen met minder mensen. Daarmee ontstaat de noodzaak van optimale arbeidsparticipatie. Een ander belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid is loopbaan- en functieroulatie. Vaak wordt er veel uitgegaan van geschiktheid voor de functie en te weinig van geschiktheid voor de arbeidsmarkt. Regelmatige wijziging van functie of context leidt tot een duurzamere geschiktheid voor een positie op de arbeidsmarkt. Daarom is functieroulatie van groot belang voor alle medewerkers.

Werkgevers en wernemersorganisaties moeten vooral inzetten op participatie, productiviteit en vitaliteit. Verbetering van het bedrijfsklimaat, het anders organiseren van werkzaamheden en het creëren van nieuwe arbeidsvoorwaardelijke arrangementen die bijdragen aan vitaliteit van mensen en daarmee van organisaties Mensen voelen ze zich vrijer om hun ideeën te delen en ze werken met meer plezier, door bijvoorbeeld:
  
  • het invoeren van vormen van zelfroostering.
  • uitvoerende medewerkers meer regelvrijheid te geven.
  • mederkers zelf mee te laten denken in slimme oplossingen en uit te dagen met oplossingen te komen.
  • medewerkers zelf verantwoordelijk te maken voor planning.
  • flexibiliteit vergroten door medewerkers alle (zorg)functies te laten uitvoeren.
  • samenstellen van takenpakketten gericht op behoud van medewerkers.
  • het "blenden" van werkzaamheden.
  • bevorderen van loopbaan- en functieroulatie.

Mensen zijn heel creatief, totdat je ze gaat vertellen wat ze moeten doen.

Sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid