[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Organisaties snel aanpassen aan gewijzigde omstandigheden met korte beslislijnen via:

Goes Consult
organisatie advies
  

  1. Toepassen functiewaardering: de basis voor beloningssystemen waarbij de hoogte van de beloning primair wordt bepaald door de zwaarte van de functie. Goes Consult is bekend met de gangbare functiewaarderingssystemen.
  2. Structureren van functies: het langs de weg van functievorming verder uitwerken van een passende organisatie- en functiestructuur. Past uw functiestructuur wel bij uw strategie. Worden uw bedrijfsdoelstellingen wel efficiƫnt en effectief gerealiseerd, wordt het werk efficiƫnt en effectief uitgevoerd. Hoe is het met de uitvoerbaarheid van functies. Daarbij kan ook inzicht gegeven worden in de belangrijkste resultaatgebieden en competentieprofielen van functies.
  3. Ontwikklen van adequate managementstructuur: Organisaties moeten snel kunnen reageren op veranderingen in omstandigheden op de markt en in de wetgeving, betrokken medewerkers zjn noodzakelijk. Organisaties met een simpele managementstructuur versnellen het beslissingsproces en vergroten het innovatievermogen. van geschiktheid voor de functie en te weinig van geschiktheid voor de arbeidsmarkt.
  4. Regelmatige wijziging van functie of context leidt tot een duurzamere geschiktheid voor een positie op de arbeidsmarkt. Daarom dient functieroulatie te worden gestimuleerd voor alle medewerkers.


Gebruik functiewaardering niet versnipperd maar koppel functiewaardering aan organisatieontwikkeling, talent- en beloningsmanagement, sociale innovatie en duurzame inzet.

Strategie, uitvoering, structuur en mensen koppelen: het recept voor een efficiente organisatie.

Organisatieontwikkeling, functiewaardering en beloningsmanagement