[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Een goede planning stelt organisaties in staat om middelen en mensen maximaal te benutten en organisaties goed te laten functioneren. Planning & voorspelling van personeelsinzet en werklast in (zorg)organisaties is van grote invloed is op het bedrijfsresultaat. Integreren van patientenplanning en personele planning kan tot forse besparingen leiden.

Zo kan bijvoorbeeld het monitoren van de personeelsinzet en bedbezetting (de "warme" bedden) tot besparingen leiden van 5 - 10 % op uw personele inzet. Voordeel kan ook gehaald worden bij het (deels) centraliseren van (onderdelen) van planning en roostering. Ook is het belangrijk dat het personeel flexibel kan worden ingezet om pieken en dalen in de zorgcomplexiteit en het aantal patiƫnten op te vangen.

Overeenstemming over het te voeren beleid op het bestuurlijk niveau is als eerste noodzakelijk. Diagnose van de planningsorganisatie, door het maken van een analyse van de planning en het werkproces en het maken van een organisatorisch ontwerp, zoals bijvoorbeeld in de kraamzorg en thuiszorg zijn wezenlijke stappen op weg naar het efficiƫnt afstemmen van werk en personeel.

Het inrichten en verbeteren van de planningsorganisatie en kent vele kanten: individu, organisatie en technologie. Integrale aandacht is vereist en strekt zich uit over vele vakgebieden: samenwerking is essentieel, kennis van organisatie en verandermanagement en van plannings- en roostertechniek zijn noodzakelijk.

Computerondersteuning kan in een complexe omgeving ook noodzakelijk zijn. Goede voorbereiding via een gefaseerd voortraject en een weloverwogen sofwarekeuze verhogen de kans op succesvolle invoering aanmerkelijk.

Goes Consult
organisatie advies
  

Uw organisatie slimmer laten werken, meer doen met minder, dit is het werkterrein van Goes Consult

Planning en werkproces goed op elkaar afstemmen