[creation site internet] [logiciel creation site] [creation site web] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Kraamzorg De Waarden, Kraamzorg Delfland, Kraamzorg Doetinchem, Kraamzorg Eindhoven, Kraamzorg Twente, Thuiszorg Zuid Gelderland, Thuiszorg Midden Limburg, Thuiszorg West Brabant.


  

In de kraamzorg zijn een groot aantal projecten uitgevoerd rond de planning en inroostering van kraamverzorgenden.


Onderstaand een schematische weergave van de planning en logistiek in de kraamzorg:

De onvoorspelbaarheid aan de zorgkant in de kraamzorg is groot. Specifieke aandacht voor de personele inzet en samenstelling van de formatie is essentieel om kraamverzorgenden toch volgens rooster te kunnen laten werken.


Overzicht van de kraamzorginstellingen waarvoor Goes Consult heeft gewerkt

 

Goes Consult

Resultancy

  

Planning en logistiek in de Kraamzorg