[creation site web] [logiciel creation site] [creation site internet] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Kraamzorg De Waarden, Kraamzorg Delfland, Kraamzorg Doetinchem, Kraamzorg Eindhoven, Kraamzorg Twente, Thuiszorg Zuid Gelderland, Thuiszorg Midden Limburg, Thuiszorg West Brabant.

  

In de kraamzorg zijn een groot aantal projecten uitgevoerd rond de planning en inroostering van kraamverzorgenden.

Onderstaand een schematische weergave van de planning en logistiek in de kraamzorg:

De onvoorspelbaarheid aan de zorgkant in de kraamzorg is groot. Specifieke aandacht voor de personele inzet en samenstelling van de formatie is essentieel om kraamverzorgenden toch volgens rooster te kunnen laten werken.

Overzicht van de kraamzorginstellingen waarvoor Goes Consult heeft gewerkt

 

Goes Consult
organisatie advies
  

Planning en logistiek in de Kraamzorg