[creation site web] [logiciel creation site] [creation site internet] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Controle door de Arbeidsinspectie op werk en rusttijden is aan de orde van de dag. Daarnaast stelt ook de CAO eisen aan werk- en rusttijden. De Arbeidsinspectie kan de werkgever boetes opleggen bij niet naleving van de Arbeidstijdenwet. Overtredingen worden gezien als een economisch delict. Boetes worden bepaald per overtreding en kunnen bij veel individuele overtredingen zeer hoog oplopen. Medewerkers kunnen via de rechter naleving afdwingen van CAO bepalingen.

Roostercontrole op bepalingen uit de Arbeidstijdenwet, de relevante Arbeidstijdenbesluiten en de CAO's vormen een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Waar nodig wordt ondersteuning geboden bij overleg met de Arbeidsinspectie of ondersteuning gegeven bij juridische procedures. 

Roostervoorstellen worden gemaakt die passen binnen de regelgeving en de eisen die aan een goede en efficiënte werkprocessen worden gesteld.

Goes Consult
organisatie advies
  

Roostercontrole en roosteroptimalisatie, het werkterrein van Goes Consult

Roosters die aan de wet én de CAO voldoen