[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[]

Congres: WAARDEGESTUURD PROJECTPORTFOLIOMANAGEMENT, op  25 mei 2022 in Hotel Theater Figi Zeist. Verzorgen van twee interactieve workshops PaaS, Prioritering as a Service. Aan de hand van enkele praktijkcases waarin ervaringen met deze wijze van gegevensverzameling en analyseren worden gedeeld, en wordt duidelijk welke voordelen deze aanpak biedt en van welke valkuilen je je bewust moet zijn. Statistiche verbanden tussen (groepen van) respondenten worden besproken. 

25.05.2022

10.04.1990

"Programmed reduction of house staff workinghours in a university hospital", posterpresentatie op het tweede "International Congress on Efficiency and Economy in Healthcare" op 4, 5, 6 en 7 april 1990 in het MECC te Maastricht. Abstract: Programmed reduction of house staff working hours in a university hospital

14.01.1993

01.06.1993

"Maatwerk functiewaarderen", lezing op het jaarcongres functiewaardering op 13 januari 1993 in congresgebouw De Doelen in Rotterdam.
  

"Het landelijke project roosterplanning in de academische ziekenhuizen", lezingen op LVAG-thema avonden over het werktijdenbesluit voor artsen (de "agio regeling") op diverse lokaties.

Goes Consult
organisatie advies
  

04.06.1993

"Vier maanden AMvB, wat gebeurt er nu eigenlijk?", deelnemer in het forum op 3 juni 1993 in het Academisch Ziekenhuis Groningen.

"Roosters en flexibiliteit", lezing over de praktijkervaringen met het roosteren van kraamverzorgenden op werkconferentie van het Arbeidsvoorwaardenoverleg Thuiszorg (AOT), 23 mei 2000 in het gebouw van de Zorgfederatie in Utrecht.
  

24.05.2000

Congres roosters in de kraamzorg: Op maandag 31 maart 2003 was het congres "Roosters in de kraamzorg" in de Reehorst in Ede. Op dit congres zijn tweetal workshops gegeven over de toepassing van planingsmodellen in de kraamzorg.

01.04.2003

Presentaties