[creation site web] [logiciel creation site] [creation site internet] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[]
[]

 Overige publicaties

01.11.2002

Rapport "Onderzoek naar roosters in de kraamzorg".
In november 2001 is ten behoeve van het Arbeidsvoorwaarden Overleg Thuiszorg (OAT) een tussenrapportage verschenen door Prismant. In deze rapportage is de voortgang beschreven van de mede door Goes Consult uitgevoerde vervolgstudie naar roosters in de kraamzorg. Er is gestart met een pilotproject bij een kraamzorginstelling in het land om ervaring op te doen met het invoeren van roosters in de kraamzorg. Verder zijn bij een tweetal instellingen die reeds ervaring hebben opgedaan met roosters zogenaamde case-studies uitgevoerd. Het gehele onderzoek is najaar 2002 afgerond. Een van de producten van het onderzoek is een Leidraad Roosteren voor de Kraamzorg.

"Werklastmetingen: hoge kosten, weinig rendement", Zorgvisie nr. 14, 18 oktober 1996.
Dit artikel is 18 oktober 1996 verschenen. Het behandelt de valkuilen en de mogelijkheden van werklastonderzoek in de gezondheidszorg.
Artikel in Zorgvisie over werklastonderzoek in de gezondheidszorg

"Functiewaardering als financieringsnorm", Personeelsbeleid nr. 5, mei 1992. Artikel in Personeelsbeleid over functiewaardering en organisatieveranderingsprocessen in het AMC
"Functiewaardering en organisatieverandering", lezing op het congres op 19 februari 1992 in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag over het organisatieveranderingsproces in het AMC sinds 1983.

"Programmed reduction of house staff workinghours in a university hospital",
posterpresentatie op het tweede "International Congress on Efficiency and Economy in Healthcare" op 4, 5, 6 en 7 april 1990 in het MECC te Maastricht.

"Werktijdreductie voor arts-assistenten: is er nog perspectief?", Medisch Contact nr. 5, 2 februari 1990.
"Werktijdregulering voor arts-assistenten", Medisch Contact nr. 13, 1 april 1988.

Artikel Planningsmodel voor kraamverzorgenden" In TVZ (Tijdschrift Voor Verzorgenden) van november 2002 nummmer 11 is het artikel "Werkplezier kraamverzorgenden stijgt door vast rooster" verschenen van de heer Goes over het door hem ontwikkelde planningsmodel voor kraamverzorgenden.

Goes Consult
organisatie advies
  

02.03.2003

Boek "Leidraad in de roosterplanning in de kraamzorg" uitgekomen. De leidraad kan als hulpmiddel worden gebruikt door de instellingen die met roosters willen gaan werken of als naslagwerk worden gebruikt door de instellingen die reeds met roosters werken, maar de systematiek verder willen willen verfijnen. De leidraad bevat alle kennis en ervaringen met roosters in de praktijk van kraamzorginstellingen.Het boek heeft ISBN nummer 90-5376-470-4 en is verkrijgbaar via Prismant, telefoon 030-2345678.

Artikel in ICT Zorg over de automatisering van roosterplanning Dit artikel gaat in op de vraag vanuit welke positie, onder welke condities en op welke momenten ICT een bijdrage kan leveren aan het automatiseren van de roosterplanning
  

28.03.2005

Gooi en Eemlander. Dit artikel beschrijft de enigszins hypocriete houding van sociale partners als het gaat om flexibilisering van arbeidstijden.

30.03.2009

Publicaties