[creation site internet] [logiciel creation site] [creation site web] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Succesvol automatiseren van de roosterplanning, het kan door de juiste vragen te stellen:

Goes Consult
organisatie advies
  

Voortraject roosterautomatisering

  • Is automatisering wel een oplossing voor het gesignaleerde probleem.
  • Wat is eigenlijk het probleem.
  • Bestaat er misschien al een geautomatiseerde oplossing.
  • Versimpel eerst werkprocessen (of ga ze herontwerpen en effectiever maken). Pas werkprocessenen en denkwijzen aan, dat is al een geweldige verbetering. Niet doen? Een recept voor mislukking.
  • Hoe ziet de bestaande informatiearchitectuur eruit.
  • Hoe is de huidige planning georganiseerd in functie en taken, is dat goed, is dat uniform/logisch en op het juiste niveau.
Deze vragen niet stellen leidt tot ambitiueze, niet-realistische, complexe en geld verslindende automatiseringsprojecten die tot mislukken gedoemd zijn

"Gebruik automatisering van de planning als een stimulans om de bedrijfsvoering te verbeteren, de operationele kosten te verlagen en de informatievoorziening aanmerkelijk te verbeteren".


Kernbegrippen
Consistentie met de bestaande informatiearchitectuur, een adequate bussinescase, gefaseerde invoer, risicoreductie en een weloverwogen aankoopstrategie.