[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Succesvol automatiseren van de roosterplanning, het kan door de juiste vragen te stellen:

Goes Consult

Resultancy

  

Voortraject roosterautomatisering

  • Is automatisering wel een oplossing voor het gesignaleerde probleem.
  • Wat is eigenlijk het probleem.
  • Bestaat er misschien al een geautomatiseerde oplossing.
  • Versimpel eerst werkprocessen (of ga ze herontwerpen en effectiever maken).
  • Hoe is de huidige planning georganiseerd, en is dat goed, uniform en op het juiste niveau.
  • Hoe ziet de bestaande informatiearchitectuur eruit.


Deze vragen niet stellen leidt tot ambitiueze, niet-realistische, complexe en geld verslindende automatiseringsprojecten die tot mislukken gedoemd zijn


"Gebruik automatisering van de planning als een stimulans om de bedrijfsvoering te verbeteren, de operationele kosten te verlagen en de informatievoorziening aanmerkelijk te verbeteren".Kernbegrippen

Consistentie met de bestaande informatiearchitectuur, een adequate bussinescase, gefaseerde invoer, risicoreductie en een weloverwogen aankoopstrategie.