[creation site web] [creation site internet] [logiciel creation site] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Trend:er wordt steeds meer aandacht gegeven aan voorspelling, planning en sturing van personeelsinzet en werkaanbod in (zorg)organisaties, het effect op zowel het operationele als het strategische bedrijfsresultaat van een organisatie is groot.

Een goede planning stelt organisaties in staat om middelen en mensen maximaal te benutten en organisaties goed te laten functioneren. Planning is hierbij een kritische factor op alle  niveau's.

Planning is mensenwerk en strekt zich uit over vele vakgebieden: Problemen oplossen door samenwerking met alle betrokkenen is essentieel, gekoppeld aan een gedegen kennis van plannings- en roostertechnieken, organisatie en verandermanagement mét de wetenschap dat iedere organisatie uniek is.

En door de introductie van een simpele managementstructuur kunnen organisaties sneller reageren op veranderingen en omstandigheden in de markt en wetgeving, kunnen beslissingen sneller genomen worden en kan het zelf-oplossend vermogen van medewerkers vergroot worden. Betrokken medewerkers zijn immers essentieel.

Goes Consult is al 22 jaar specialist op het gebied van personele inzet en planning, sturen en afstemmen van van werklast en arbeidsorganisatie,  in het structuren, beschrijven en belonen van functies en taken, en op het gebied van beheersing van personeelskosten en CAO toepassing.

Goes Consult: garantie voor een integrale benadering.

Simpele werkprocessen, korte overleglijnen, precies genoeg personeel op het juiste moment

Goes Consult
Resultancy
  

Meer, beter en goedkoper werken door het verbeteren van planning en werkorganisatie