[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Onder meer voor het Arbeidsvoorwaardenoverleg Thuiszorg is een Handleiding Roosterplanning in de Kraamzorg gemaakt gemaakt, voor het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds een Handboek roosterplanning voor artsen, voor Ambulancezorg Nederland een cursus roosterplanning, voor de Vereniging Heelkunde zijn roostermodellen uitgewerkt, met NFU en LAD zijn presentaties georganiseerd over de effecten van de Arbeidstijdenwet voor artsen, gastdocentschap bij de Opleiding Scholing Ambulancezorg.
  

Overzicht van koepelorganisaties waar Goes Consult voor gewerkt heeft

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), Ambulancezorg Nederland, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, GGD Nederland, Nederlandse Transplantatiestichting (NTS), Nederlands Ambulance Instituut (NAI), Stichting Opleidingen Scholing Ambulancezorg (SOSA), Sofokles, sociaal fonds voor de kennissector, A&O Fonds, SOVAM, Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Stichting Kennislink, Stichting Surf Utrecht, LIGGD.

Koepelorganisaties, branche- en beroepsverenigingen en vakorganisaties

Goes Consult
organisatie advies
  

Koepelorganisaties