[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[]

27jaar!
adviseren met passie

12 feb 2019

Verkorting van de opleidingsduur

Ziekenhuizen hebben last van de verkorting van de opleidingsduur van specialisten in opleiding. Aio’s kunnen niet zo veel meer worden ingezet tijdens de diensten. Volgens de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ) is dit probleem op te lossen door taakherschikking en door aniossen aan te blijven stellen.

13 SEP 2018

Aantal aios met burnoutklachten neemt toe.

Het aantal artsen in opleiding dat kampt met burnoutklachten is de afgelopen drie jaar met ruim 4 procent toegenomen. Iets minder dan eenvijfde van de aios scoort hoog op klachten als emotionele uitputting en depersonalisatie. Dit blijkt uit een enquête die De Jonge Specialist onder leden heeft gehouden.

Arbeidstijden overschreden

Ook stelt de beroepsvereniging van jonge specialisten dat de afspraken op het gebied van arbeidstijden die de afgelopen jaren zijn gemaakt, in de praktijk niet consequent worden uitgevoerd.

Aanleiding voor de enquête was de toename van het aantal meldingen bij het AIOS Meldpunt. Een groot deel van deze meldingen heeft te maken met dienstbelasting, roosters en uitval van a(n)ios. 958 respondenten vulden de enquête afgelopen voorjaar in, het merendeel van hen was a(n)ios en werkzaam op alle verschillende afdelingen van zowel lokale als academische ziekenhuizen.

12-07-2018

NFU inzet CAO NFU en vakbonden zijn het ondermeer eens over
vermindering van werk- en regeldruk, flexibele werkroostering. Overleg is nog gaande.

Actueel

  

Goes Consult
Resultancy
  

Slim en plat georganiseerde organisaties werken goedkoper