[creation site web] [logiciel creation site] [creation site internet] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Omgevingsfactoren

Maatschappelijke ontwikkelingen

Arbeidstijdenwet

CAO

Instellingsbeleid

Afdelingsregels

Financiering

Personeelsbeleid

Bruto - netto formatie

Clientenbeleid

Werkorganisatie

Aantal en soort diensten

Rooster

Goes Consult
organisatie advies
  

Niveau's van regelgeving

Regelgeving

Goes Consult is kennisleverancier op het gebied van van wet -en regelgeving rond arbeidstijden en CAO toepassing.

Werk- en rusttijden zijn gebonden aan veel wet- en regelgeving. De Arbeidstijdenwet (ATW), het Arbeidstijdenbesluit (ATB), CAO’s en specifieke organisatie gebonden afspraken hebben grote invloed op de mogelijkheden om medewerkers efficient in te zetten. Goes consult toetst bestaande roosters aan CAO en Arbeidstijdenwet en biedt ondersteuning bij vormgeving en aanpassing van roosters binnen de regels en de eisen die aan een efficiĆ«nte bedrijfsvoering worden gesteld.