[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Een kort sterk samengevat overzicht van enkele uitgevoerde opdrachten

Goes Consult
organisatie advies
  

Opdracht in de thuiszorg

Onderzoek of de huidige gekozen automatiseringssoftware voor de planning wel past bij onze organisatie en ingevoerd kan worden.

Werkwijze
Gesprekken met een groot aantal betrokken op verschillende niveaus in de organsatie

Resultaat

Stopzetting van het invoeringstraject, en voorstellen om de planningsprocessen te beschrijven en te verbeteren, software gebruiken die reeds aanwezig is.


Opdracht in de thuiszorg

          Onderzoek of de organisatie geschikt is om een vorm van geautomatiseerde roosterplanning in te voeren

Werkwijze
Instellen van een werkgroep met betrokken uit de organisatie, gespekken met een aantal planners en (staf) medewerkers, terugkoppeling naar werkgroep, presnatiue voor de Raad van bestuur.

Resultaat

Organisatie was in grote lijnen geschikt voor automatisering van de planning, invoering van planningspakket bleek in enkele weken operationeel.


Opdracht in de kraamzorg

Onderzoek de centrale planning van kraamverzorgenden, benoem knelpunten en maak verbetervoorstellen.

Werkwijze
Individuele gesprekken met vertegenwoordigers uit de organsatie werden besproken in een daartoe ingestelde werkgroep, in de werkgroep zijn verbetervoorstellen gemaakt voor het bestuur.

Resultaat

Op grond van rapportage zijn een groot aantal verbtertrajecten ingezet.


Opdracht in de ziekenhuiszorg

Toets roosters van artsen aan de Arbeidstijdenwet, maak waar nodig alternatieve roosters.

Werkwijze

Roostervoorstellen werden besproken met artsen, opleiders en afdelingshoofden.

Resultaat

Keuzes voor het meest haalbare rooster zijn gemaakt.

Opdrachten