[creation site web] [creation site internet] [logiciel creation site] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Snel en geautomatiseerd beslissingen nemen over complexe onderwerpen

Goes Consult heeft de RankSys methode ontwikkeld


De (beleids) onderwerpen waarover verschillende meningen bestaan worden uniform benoemd. Deze onderwerpen worden eventueel gegroepeerd naar soort. Dit kunnen bijvoorbeeld groepen zijn met beleidsvormende of stategische vraagstukken.


De essentie van het systeem is dat een representatieve vertegenwoordiging van de organisatie wordt gevraagd uitspraken te doen over het belang, de zwaarte of de prioriteit die aan deze onderwerpen wordt toegekend. Mits de vertegenwoordiging groot genoeg is, circa 12 beoordelaars is voldoende, wordt het nu mogelijk met behulp van statistische regels objectieve uitspraken te doen over de relatieve meningsvorming van de onderzochte onderwerpen.


Belangrijk is dat dat de beoordelaars een eigen subjectieve mening hebben over de onderwerpen. De optelsom van al deze meningen vormt een geobjectiveerde indeling en clustering van de onderwerpen op basis van het vooraf gedefinieerde criterium.


De individule beoordelingen worden met behulp van RankSys verwerkt tot een collectieve rangordening. Onderwerpen worden geclusterd naar zwaarte via een zogenaamd strooidiagram.Andere mogelijkheden van RankSys


Het toetsen van uw salaristabel. Soms blijkt dat er door uw organisatie veel meer, of juist veel minder niveaus worden onderscheiden dan er salarisschalen in uw salaristabel zijn opgenomen. Het toetsen van uw functiewaarderingssysteem. Welke volgorde geeft RankSys aan uw functie-indeling en welke volgorde geeft uw functiewaarderingssysteem aan uw functie-indeling.Het uiteenrafelen van dezelfde functie die op verschillende niveaus en plaatsen in de organisatie voorkomt. Een specifieke functiefamilie voor zo'n functie is een belangrijk hulpmiddel bij het waarderen en inschalen van medewerkers die in meer of mindere mate werkzaamheden uit deze functie verrichten. De functiefamilie geeft uitsluitsel over de lichtere en de zwaardere elementen in een functie. Het creƫren van normfuncties binnen uw organisatie. Dit zijn functies waarbij over de waardering een hoge mate van overeenstemming bestaat. Deze normfuncties kunnen vervolgens weer gehanteerd worden als referentiepunt bij het waarderen van andere functies

Goes Consult