[creation site internet] [logiciel creation site] [creation site web] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Toelichting op RankSys als functiewaarderingssysteem.

Voor veel medewerkers in een organisatie is functiewaarderen nog steeds een black-box vol verrassingen. Ook met behulp van functiewaarderingsdeskundigen, een zorgvuldig gekozen procedure en adequaat lijnmanagement blijken de resultaten van functiewaardering vaak aanleiding te geven tot reacties van onbegrip en teleurstelling. Op zichzelf niet zo vreemd, de resultaten worden vaak niet herkend door medewerkers en de uitleg over een functiewaardering bevat vaak onbegrijpelijk jargon.

De sleutel tot  het succes van RankSys?
Een systeem dat latente inzichten over beloningsverhoudingen in uworganisatie zichtbaar maakt mét maximale overeenstemming over de beloningsverhouduingen in uw organisatie,  
(RankSys doet dat ook nog in de eigen specifieke terminologie van de organisatie).


Hoe werkt RankSys
De kenmerkende activiteiten van een organisatie(onderdeel) worden geïnventariseerd. Deze activiteiten worden gegroepeerd naar soort. Dit kunnen bijvoorbeeld groepen zijn met administratieve activiteiten, beleidsvormende activiteiten of voorlichtingsactiviteiten. Deze soorten zijn uiteraard geheel afhankelijk van de organisatie die onderzocht wordt.De essentie van het systeem is dat een representatieve vertegenwoordiging van de organisatie wordt gevraagd uitspraken te doen over de zwaarte van deze activiteiten. Mits de vertegenwoordiging groot genoeg is, circa 12 beoordelaars is voldoende, wordt het nu mogelijk met behulp van statistische regels objectieve uitspraken te doen over de zwaarte van de onderzochte activiteiten. Door de resultaten met behulp van RankSys te verwerken kan zeer snel een collectieve rangordening worden opgesteld en worden activiteiten geclusterd naar zwaarte. Bij het gebruik van functiewaardering weten we nog niet hoe zwaar de geclusterde activiteiten precies zijn. Door nu deze activiteitenpakketjes te wegen (te waarderen) worden ze voorzien van een salarisgroep. Als weegschaal kan in feite ieder functiewaarderingssysteem gehanteerd worden. Hiermee ontstaat een "liniaal" waarlangs bestaande functies in een organisatie gelegd worden, en kunnen de functies worden gewaardeerd.

Andere mogelijkheden van RankSys
  1. Het toetsen van uw salaristabel. .
  2. Het toetsen van uw functiewaarderingssysteem. Welke volgorde geeft RankSys aan uw functie-indeling en welke volgorde geeft uw functiewaarderingssysteem aan uw functie-indeling.
  3. Het ontwikkelen van functiefamilies. Het uiteenrafelen van dezelfde functie die op verschillende niveaus en plaatsen in de organisatie voorkomt. Een specifieke functiefamilie voor zo'n functie is een belangrijk hulpmiddel bij het waarderen en inschalen van medewerkers die in meer of mindere mate werkzaamheden uit deze functie verrichten. De functiefamilie geeft uitsluitsel over de lichtere en de zwaardere elementen in een functie.
  4. Het creëren van normfuncties binnen uw organisatie. Dit zijn functies waarbij over de waardering een hoge mate van overeenstemming bestaat. Deze normfuncties kunnen vervolgens weer gehanteerd worden als referentiepunt bij het waarderen van andere functies.

Goes Consult