[creation site web] [creation site internet] [logiciel creation site] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[]

27jaar!
adviseren met passie

12-07-2018

NFU inzet CAO NFU en vakbonden zijn het ondermeer eens over
vermindering van werk- en regeldruk, flexibele werkroostering. Overleg is nog gaande
 
01-01-2017

NVZ inzet voor de cao 17-18: Het vermogen om zich als . organisatie snel aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe (zorg)vragen van patiënten en samenleving. Flexibiliteit, inzetbaarheid en aanpassings- vermogen zijn de sleutelwoorden voor het succes van het ziekenhuis in de komende jaren. Nadruk op investeren in menselijk kapitaal; investeren in ontwikkelen en opleiden en investeren in flexibiliteit en aanpassingsvermogen hebben naast kostenbeheersing en vermindering van de administratieve last, prioriteit in de komende jaren.

26-05-2016

'Ideeënjacht' naar nieuwe manieren van roosteren in ziekenhuis

HR-medewerkers, OR-leden, roosteraars, leidinggevenden en medewerkers in ziekenhuizen kunnen een prijs winnen voor het beste roosteridee. Veranderingen in de bedbezetting en zorgzwaarte hebben gevolgen voor het aantal nodige medewerkers, soorten functies en vaardigheden op een afdeling. Ziekenhuizen en afdelingen pakken het roosteren verschillend aan. Kunnen zij van elkaar leren in het zowel optimaal als verantwoord roosteren? Tips en methodes van medewerkers van organisaties die vallen onder de Cao Ziekenhuizen zijn welkom tot 1september bij de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). De StAZ gaat alle goede ideeën verspreiden.

Vier op de vijf vorig jaar afgesloten cao’s bevatten afspraken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN. Van deze afspraken profiteren zowel de werkgever als de werknemer. Vooral regelingen over flexibele inzet en werkuren blijken populair. Ook in 2016 is duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp van gesprek.

Zorginstellingen die regelarm werken ervaren minder bureaucratie en werken goedkoper.

Zorginstellingen die regelarm werken ervaren minder bureaucratie en werken goedkoper. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit en tevredenheid van cliënten en medewerkers toe. Dat blijkt uit een tussenrapportage over het Experiment Regelarme Instellingen werken.

 

Actueel

  

Goes Consult
Resultancy
  

Slim en plat georganiseerde organisaties werken goedkoper